6 maart OUDERENMIDDAG

Onlangs is bij één van de leden van de diaconie de vraag gesteld om weer eens een ouderenmiddag te organiseren.Dit gaan we doen! En wel op
woensdagmiddag 6 maart a.s. van 14.00 tot 17.00 uur in De Mande te Bakkeveen.
Onder het genot van een bakje koffie of thee met wat lekkers en een hapje en een drankje komt mevr. Sietske Ypinga ons één van haar volksverhalen vertellen, in het Fries.
U bent van harte uitgenodigd!
Is vervoer een probleem? Laat het ons weten en wij proberen vervoer te regelen.
Opgave kan tot 1 maart bij Jetske van der Beek e-mail je.beek@ziggo.nl of bij Cora v. Valkenburg  cvvalkenburg@hotmail.com

 

Diaconie It Keningsfjild.