4 november Oogstdienst

We vragen iedereen weer om zelf verbouwde (eigen) producten mee te nemen naar de kerk. Dit mag ook zelfgebakken cake, taart of andere lekkernijen zijn.
Hebt u jam gemaakt van vruchten of saus, alles is welkom. Appels en stoofperen kunnen ook worden ingebracht. Na de dienst worden alle spullen verkocht.
De opbrengst is bestemd voor de voedselbank Opsterland. Ook de collecte in deze dienst is bestemd voor de Voedselbank Opsterland. De diaconie zal de opbrengst van de verkoop en de collecte aanpassen.