30 maart Palmpasen-koffieochtend in De Mande

Vrijdag 30 maart ‘s -morgens om 10.00 uur gaan de deuren van de Mande open voor de Palmpasenoptocht van de kinderen van de basisschool de Betrouwen. De kinderen zullen om 10.30 uur met hun zelfgemaakte Palm Pasenstok naar de kerk komen en mooie liederen zingen.
Wie tijd en gelegenheid heeft: kom een kopje koffie drinken en geniet van deze vrolijke Palmpasenkinderoptocht.

Maaike van der Schaaf, Betrouwen
Aly Kuiphof, Diaconie