22 – 28 januari Gebedsweek voor de eenheid en samenwerking van kerken

In de week van 21 tot en met 28 januari 2018 doen ook alle kerken van Bakkeveen, Ureterp, Siegerswoude, Frieschepalen en Wijnjewoude mee aan deze gebedsweek. Deze gebedsweek is een initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken en van Missie Nederland (evangelische kerken en gemeenten).
Het thema is in 2018 ‘recht door zee’. Dit thema is afkomstig uit Exodus 15: 1-21. Dit Lied is als eerste gezongen door Mirjam, de zus van Mozes en Aäron, vervolgens zo in het tweede boek van Mozes opgenomen. Ik herinner me nog als jochie dat ik de versie van Hanna Lam leerde en uit volle borst zong: Loof de Heer, want Hij is hoog verheven; het paard en de ruiter stortte Hij in zee! Ik zag voor mijn geestesoog het machtige leger van de Farao in de zeebodem verdwijnen, en was blij. Later leerde ik dat blij zijn als vijanden verdrinken geen goede karaktervorming is. Vijanden verslaan is soms nodig, maar een droevig werk. Overwinningsbogen (zoals in Berlijn, Paris, Rome of London) zijn nogal hoogmoedig. Er is een spannend thema gekozen voor samenwerkende kerken….
Iedere avond in deze week kan een kerk in de streek worden bezocht.
TIJDSTIP  is steeds om 19.30 uur.

Maandag 22 januari Voortgezette Geref. Kerk Frieschepalen,
Dinsdag 23 januari De Mande, Bakkeveen
Woensdag 24 januari De Ontmoetingskerk, Ureterp
Donderdag 25 januari Geref. Kerk, Wijnjewoude
Vrijdag 26 januari De Levensbron, Ureterp (aan de Feart)
Zaterdag 27 januari De Paedwizer, Frieschepalen
Zondag 28 januari Herv. Kerk, Duurswoude

U wordt van harte uitgenodigd mee te doen.
ds. Jak Verwaal