21 januari: Gebedsweek voor de eenheid en de samenwerking  van kerken

Bij deze wordt  u uitgenodigd om ook hier in deze streek te bidden en werken aan de samenwerking van kerken en gemeenten. Deze kerken staan de betreffende avonden open voor u:

Maandag 21 januari       19.30 uur Ontmoetingskerk (Mounestrjitte) Ureterp
Dinsdag 22 januari         19.30 uur Gereformeerde Kerk Wijnjewoude
Woensdag 23 januari     19.30 uur Levensbron-kerk (de Feart) Ureterp
Donderdag 24 januari   19.30 uur Herv. Kerk Duurswoude
Vrijdag 25 januari           19.30 uur Geref. Kerk(voortgezet) Frieschepalen
Zaterdag 26 januari        19.30 uur Kerk De Peadwizer  (Frieschepalen)
Zondag 27 januari          19.30 uur St.Piter , Ureterp

Christenen in Indonesië hebben dit jaar het thema gekozen voor de gebedsweek voor de eenheid: gerechtigheid, gerechtigheid zult ge najagen … (Deuteronomium 16: 1820). Deze opdracht wordt verbonden met de strijd tegen corruptie. Soms kunnen kleine geschenken een rechter al verblinden en tot partijdige uitspraken verleiden. Er zijn zoveel factoren mogelijk waardoor ons gevoel voor recht kan worden aangetast, dat een samenleving met gerechtigheid een wonder van God mag heten. Een mooie keuze van deze gelovigen in Indonesië.