19 februari Gespreksgroep

Ben je (nog) nieuwsgierig?  Zo ja, dan ben je welkom in ons Huis van onderzoek.
Al vele jaren is er in de gemeente alhier een gesprekskring rond een belangwekkend boek. Afgelopen jaar was dat het boek van Hans Snoek: Van huis uit protestant. De laatste avond mocht ik bijwonen en wat vertellen over toe naderen in plaats van offeren. In overleg met Wiebe Veenstra en Henk Boersma is nu een nieuw boek gekozen van Jonathan Sacks: Niet in Gods naam.
Dit boek zal tevens de basis zijn voor ons actuele onderzoek naar gebruik en misbruik van de religie en de naam van God. Helaas is dat een actueel onderwerp. Religies en is men (commun., fasc. e.a.) die macht verwerven, gaan nogal eens macht misbruiken. Ook mag ik de resultaten van mijn eigen onderzoek gebruiken en vertellen. Dat handelt over macht en religie.

Plaats:            Teehûs
Datum:           Dinsdag 19 februari, 19.45 uur koffie. Sluiting 21.30 uur.

Andere data: Dinsdag 13 november, dinsdag 11 december,  dinsdag 29 januari 2019, dinsdag 19 februari 2019 en  dinsdag 19 maart 2019

‘Zoekt, en je zal vinden,’ is een bekende belofte, uitgesproken daar Jezus. (Mattheus 6:). We gaan zoeken, om dat we geloven dat er ook iets te vinden is.

Van harte uitgenodigd. ds. Jak Verwaal