18 maart Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in het binnenland.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft.  Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.”
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 18 maart worden de kaarten bij de uitgang uitgedeeld.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Er worden enveloppen uitgedeeld waarop een postzegel moet worden geplakt. Op de bovenste kaart een groet en naam van de afzender.
Eventuele tekst die erop kan: U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten. Of: Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
Op de onderste kaart een postzegel plakken. Deze kaart kan de gevangene versturen.
Voor 22 maart moet de kaart worden gepost!!