15 november – Tornado-jager Rutger Boonstra in Ureterp

Krijgt ons land ook te maken met tornado’s, wervelstormen met verwoestende kracht zoals we geregeld zien via AmerikaSit Piter open voor iedereenanse televisiebeelden. Die vraag zal ongetwijfeld aan de orde komen tijdens de lezing van operationeel meteoroloog Rutger Boonstra op 15 november in de St. Piter (Selmien) in Ureterp.

De oud-Ureterper Rutger Boonstra volgt al jaren met grote interesse het weerfenomeen. Enkele jaren geleden is hij met een groep voorname Amerikaanse wetenschappers op tornadojacht geweest. Het lijkt een avontuur en het is een avontuur, zij het dat het draait om wetenschappelijk onderzoek naar tornado’s en orkanen.

Rutger BoonstraHet team zocht met zwaar beveiligde auto’s vol met meetapparatuur de wervelstormen op. Terwijl burgers in schuilkelders zich beschermen tegen alles wat met groot geweld de lucht in wordt gezogen, verrichten de tornadojagers metingen om meer inzicht in het weerverschijnsel te krijgen.

Want wat er gebeurt er precies voordat in een bui een alles verwoestende slurf ontstaat? Hoe krachtig zijn ze werkelijk. En is het mogelijk de burgers voor hun veiligheid eerder te informeren over de komst van een tornado?

 

Verhalen en vragen te over, lijkt ons van ‘St Piter staat open voor iedereen’. De lezing op 15 november begint om acht uur, toegang inclusief consumptie 5 euro.