NIEUW OF NIEUWTJE

‘Een nieuw hart en een nieuwe geest zal God geven‘ zegt de profeet Ezechiël (36:26; de profeet voegt toe: God zal ons van Zijn Geest geven).
In de taal van de Bijbel is het woord voor maan, de nieuwe maan (chodes) verwant aan het woord nieuw (chadas). Pasen valt in de lente waarin de natuur een nieuw begin maakt. Het …

Lees meer hierover...

Hemelvaart

Als ik beklim de zilvren treden,
Langzaam, en de aarde diep beneden,
Een klein insect in avondglans,
De vonk doet spranklen van zijn dans,

Laat mij dan in mijn armen dragen
De zacht gepelsde, die behagen
Zelfs in de schim zijns meesters vindt,
Warm aan zijn borst zich vleit, en spint;

En dat de hond, wild als een jongen,
Over …

Lees meer hierover...

Overzicht kerkdiensten

Onder de kop Kerkdiensten staat nu ook een link naar het jaaroverzicht van alle kerkdiensten zoals dat tot nu toe al stond op de site van de gereformeerde kerk Bakkeveen, De Mande.
Jaap Spoelstra heeft dit overzicht zo aangepast, dat voor het komende jaar ook de andere kerkdiensten van It Keningsfjild genoemd worden.
Dit overzicht opent niet in een apart …

Lees meer hierover...