Zondag 24 juni 2018

9.30 uur De Mande, Bakkeveen

Voorganger ds. H. De Jong, Drachten
Organist mevr. K. Flapper
Collectes voor diaconie / kerk

9.30 uur St. Piter, Ureterp

Voorganger ds. J.H, Verwaal
Organist dhr. G. Zigterman
Collectes voor diaconie / kerk

Thema: bevestiging ambtsdrager en afscheid Geert en Marja Zigterman als koster en beheerder Teehûs
Op deze zondag nemen Geert en Marja Zigterman

Lees meer hierover...

Meditatie

Het gewone dagelijkse leven
Een inkijkje in het gewone dagelijkse leven hebben wij allemaal. We leven tenslotte allemaal een dagelijks leven van eten, eten bereiden, slapen, werken, boodschappen doen en reizen. Reizen naar en van werk en winkel, reizen voor bezoekjes, reizen voor vakantie of voor de lol. Ook reizen velen via internet, virtueel. Zo gebeurt ook in het Bijbelboek …

Lees meer hierover...

Boom van het jaar 2018

SBNL Natuurfonds, een stichting die de belangen behartigt van eigenaren van particuliere natuurobjecten, doet in 2018 voor de eerste keer mee aan de Europese wedstrijd “Boom van het jaar”. Het gaat niet om de hoogste, dikste of omvangrijkste boom, hoewel die natuurlijk ook mogen meedingen naar de titel, maar om bomen waar een bijzonder verhaal bij is te vertellen. Bovendien …

Lees meer hierover...

Overzicht kerkdiensten

Onder de kop Kerkdiensten staat nu ook een link naar het jaaroverzicht van alle kerkdiensten zoals dat tot nu toe al stond op de site van de gereformeerde kerk Bakkeveen, De Mande.
Jaap Spoelstra heeft dit overzicht zo aangepast, dat voor het komende jaar ook de andere kerkdiensten van It Keningsfjild genoemd worden.
Dit overzicht opent niet in een apart …

Lees meer hierover...