Bidde

“Ik haw te faak bidden” sei de man.
“Kin dat dan?”
“Jawis, want dan seit it jin neat mear”.
Hoe vaak die er it dan?
“De lêste jierren net mear, mar foarhinne…”
Fjirtjin kear, sei er wis.
Bij it wekker wurden en op bêd gean, thús oan tafel, seis kear.
Fjouwer kear op skoalle en wie der dan ek noch …

Lees meer hierover...

Meditatie

Melk: van voren af aan beginnen….

Pinksteren, het feest van de inspiratie met Geest van Heiliging, doet ons weer helemaal van voren af aan beginnen. Alsof we helemaal opnieuw geboren worden.
Mij is dat al een paar keer overkomen. Ik meende van alles te hebben opgebouwd: zekerheden, houvast in werk, tijdsbesteding en relaties. Maar dan ga je verhuizen van de …

Lees meer hierover...

Overzicht kerkdiensten

Onder de kop Kerkdiensten staat nu ook een link naar het jaaroverzicht van alle kerkdiensten zoals dat tot nu toe al stond op de site van de gereformeerde kerk Bakkeveen, De Mande.
Jaap Spoelstra heeft dit overzicht zo aangepast, dat voor het komende jaar ook de andere kerkdiensten van It Keningsfjild genoemd worden.
Dit overzicht opent niet in een apart …

Lees meer hierover...